Vesa Puuronen
Jotain minusta
Julkaisut
Curriculum vitae
 
Tutkimus
Politiikka
Poliittinen toimintani
Kommentteja valtakunnan
poliiikasta
Vaalisivut eduskuntavaalit 2015
Kommentteja maailman-
politiikasta
Blogi

Tervetuloa kotisivuilleni

"Jokainen ihminen on jossakin suhteessa
a) samanlainen kuin kaikki muutkin ihmiset
b) samanlainen kuin joku muu ihminen
c) erilainen kuin kukaan muu ihminen."

"Every man is in certain respects 
(a) like all other men 
(b) like some other men 
(c) like no other man"

Kluckhohn, Clyde ja Henry A. Murray, toim. 1948 Personality in Nature, Society and Culture.
New York, Knopf.