Vesa Puuronen
Jotain minusta
Julkaisut
Curriculum vitae
 
Tutkimus
Politiikka
Poliittinen toimintani
Kommentteja valtakunnan
poliiikasta
Kommentteja maailman-
politiikasta
Blogi

EI UUSIA KAIVOKSIA

Monissa keskusteluissa ihmisten kanssa toreilla ja kauppojen edustoilla, baareissa ja kuppiloissa on puhuttu kaivoksista. Lapissa on toimivia kaivoksia, kuten 375 - 600 ihmistä työllistävä Suurikuusikon kultakaivos Kittilässä. Kaivoksen on luvattu toimivan vuoteen 2040 saakka mutta lisää malmia etsitään kaiken aikaa. Kevitsan kupari-nikkelikaivos Sodankylässä työllistää 340 ihmistä ja viimeisten tietojen mukaan se toimii vuoteen 2033 saakka eli vielä 18 vuotta. Kemissä toimivan Elijärven kromikaivoksen työpaikkojen määrä ei selvinnyt mutta kaivoksen iäksi on arvioitu jopa satoja vuosia, sillä malmin määrä ei ole vielä tåysin selvillä.

Moderni yhteiskunta tarvitsee metalleja ja siten myös kaivoksia. Metallien kierrätystä tehostamalla voidaan malmien tarvetta pienentää mutta ei ole realistista ajatella, että kaivostoiminta voitaisiin kokonaan lopettaa lyhyellä tai keskipitkällä (noin 20-30 vuotta) tähtäimellä.

Kaivostoimintaan liittyy suuria ympäristöriskejä, joiden olemassaolon ja hallinnan vaikeuden Talvivaara on tehnyt selväksi. Myös muissa kaivoksissa on ollut ympäristöongelmia. Joissakin kaivoksissa ympäristövauriot ovat jääneet siedettäviksi mutta ympäristölle täysin haitaton kaivostoiminta ei ole mahdollista.

Näin ollen suhtautuminen kaivostoimintaan voi perustua kaivoksen tuottaman hyödyn ja sen aiheuttamien haittojen arviointiin ja vertailuun.Tämän vertailun tekee vaikeaksi se, että Suomessa ei kaivoksilta edellytetä ns. ainetaseita, joista vihreiden kansanedustajaehdokas Marianne Juntunen kirjoittaa Lapin kaivosfoorumin, jonka hallitukseen kuulun, Facebook-sivuilla seuraavasti: "Emme tiedä siis, mitä kemiallisia aineita prosessissa liikkuu sisään ja ulos. Mihin haitta-aineet päätyvät ja miten niitä hallittaisiin. Aineethan eivät koskaan katoa, vaan johonkin ne päätyvät. Laimentuvat luontoon ja päätyvät ravintoketjuun."

Erityisesti Soklin kaivosta koskee seuraava Juntusen huomautus:"Mitään teknologiaa ei ole ilmoitettu radioaktiivisten haittojen hallintaan." Soklin malmissa on STUK:n tutkimusten mukaan siinä määrin radioaktiivisia aineita, että sen käyttö edellyttää ydinenergialain mukaisia lupia. Koska kaivostoimintaan liittyy yleensä edellä mainittuja suuria ongelmia ja erityisesti Soklin kaivokseen radioaktiivisten aineiden tuomia lisäongelmia vastustan SOKLIN ja muiden uusien kaivosten avaamista.

Lapin Kaivosfoorumista lisätietoja seuraavienn linkkien takaa: https://lapinkaivosfoorumi.wordpress.com/yhdistys/

takaisin aihelistaan >