Vesa Puuronen
Jotain minusta
Julkaisut
Curriculum vitae
 
Tutkimus
Politiikka
Poliittinen toimintani
Kommentteja valtakunnan
poliiikasta
Kommentteja maailman-
politiikasta
Blogi

Leikatakko vai elvyttää?

Vaalien alla keskustelu maamme tulevasta talouspolitiikasta tuntuu kiihtyvän, mikä on hyvä asia. Viimeisimpänä ETLA:n (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos) toimitusjohtaja Vesa Vihrälä puolusti leikkauksia.

Vihriälä unohtaa, kuten monet muutkin, miten valtiontalous on saatu tähän tilaan. Tilanteen syynä ovat 1990-luvulta lähtien tehtyjen verolakien kumuloituvat vaikutukset. Valtion tulot ovat laskeneet (mikä heijastuu myös kuntatalouteen valtionosuuksien leikkausten kautta) ja on syntynyt nykyinen alijäämä, jota joudutaan paikkaamaan velalla. Kyse on siitä, että hyvintoimeentulevien, varakkaiden ihmisten ja myös yritysten verotusta on alennettu niin paljon, että valtion rahat eivät enää riitä.

Jotta valtion tulot ja menot saataisiin tasapainoon tulisi verolakeja muuttaa leikkausten sijasta. Verolait vaikuttavat kuitenkin viiveellä. Viiveen ajaksi valtion on otettava lisälainaa ja käytettävä sitä elvytykseen, jotta työttömyyden aiheuttamat kulut eivät lisääntyisi ja vuosikymmenien kuluessa syntynyttä julkisten rakennusten ja mm. teiden korjausvajetta voitaisiin pienennettyä.
Leikkaukset syventävät kysyntälamaa. Ellei ole kysyntää ei synny uusia työpaikkoja kulutustavara- tai palveluyrityksiin.

Leikkaukset lisäävät työttömyyttä myös, koska niiden vuoksi julkiselta sektorilta on pakko vähentää jopa kymmeniä tuhansia työntekijöitä. Myös julkisen sektorin tuottamien sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden määrä ja laatu laskevat jos julkisista menoista säästetään.

Vihriälä oli yhdessä asiassa oikeassakin Radio 1:sen Ykkösaamussa 26.3.: hän totesi, että Vasemmistoliiton ohjelma eroaa kaikkien muiden puolueiden ohjelmasta. Vasemmistoliitto on ainoana puolueena elvytyksen kannalla.
takaisin aihelistaan >