Vesa Puuronen
Jotain minusta
Julkaisut
Curriculum vitae
 
Tutkimus
Politiikka
Poliittinen toimintani
Kommentteja valtakunnan
poliiikasta
Kommentteja maailman-
politiikasta
Blogi

LIIKUNTA OSAKSI HYVINVOINTIPOLITIIKKAA

Liikunnan myönteisistä terveysvaikutuksista on olemassa runsaasti tutkimustietoa. Riittävä määrä fyysistä aktiivisuutta on välttämätöntä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Lisäksi liikunta, yhteisöllisenä toimintana, lisää yhteiskunnan sosiaalista ja kulttuurista pääomaa. Lasten ja nuorten urheiluseuratoiminta tarjoaa heille kasvamisen paikkoja.

Liikunnan suotuisat yhteiskunnalliset vaikutukset tulisi tunnistaa laajemmin kuin kapeasti liikuntapolitiikassa. Muillakin hallinnonaloilla voidaan tehdä päätöksiä, jotka edistävät kaikenikäisten kansalaisten liikkumista. Muun muassa yhdyskuntasuunnittelussa tulee huolehtia siitä, että kynnys lihasvoimalla liikkumiseen on mahdollisimman matala. Esteettömyyden suhteen tulee ottaa huomioon kaikki kansalaiset iästä tai toimintakyvystä riippumatta.

Liikunnan organisoinnissa keskeisessä asemassa on vapaaehtoinen liikunta- ja urheiluseuratoiminta. Politiikan tehtävä on turvata kansalaistoiminnan edellytykset. Liikunnan ja urheilun vapaaehtoisten työtä tulisi arvostaa, sillä se vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Liikunnan järjestäjinä eivät aherra ainoastaan liikunta- ja urheiluseurat. Myös monet muut järjestöt – kuten ikääntyneiden ja erityisliikunnan toimijat, esimerkiksi eläkeläisjärjestöt – järjestävät hyvinvointia lisäävää liikuntaa.

Viime aikoina on keskusteltu paljon suomalaisten urheilumenestyksestä. Keskustelu on kuitenkin jäänyt pinnalliseksi. Keskustelussa ja tehdyissä ratkaisuissa on jäänyt ottamatta huomioon liikuntakulttuurin kokonaisuus. Liikuntapolitiikan lähtökohtana tulee olla kansalaisten liikuntaedellytysten turvaaminen. Urheilumenestyksen kannalta elinvoimainen urheiluseuratoiminta on olennaista. Aktiivinen seuratoiminta luo edellytyksiä nuorten hakeutumiselle urheilijan uralle. Huippu-urheilusta tulee kantaa vastuuta niiden yritysten, jotka hyötyvät urheilun kautta saamastaan näkyvyydestä.

Kansainväliset vertailut osoittavat, että suomalaiset liikkuvat runsaasti, mitä selittää vahva julkinen liikuntahallinto. Jatkossakin pitää huolehtia siitä, että liikunta nähdään osaksi yhteiskuntaa hyödyttävää hyvinvointipolitiikkaa. Parhaiten liikkumista edistetään luomalla kansalaisille liikkumisen edellytyksiä, ei syyllistämällä tai leimaamalla ihmisiä sohvaperunoiksi. Parhaimmillaan liikunta on iloista yhteisöllistä tekemistä, jonka soisi kuuluvan mahdollisimman monen kansalaisen arkeen. Politiikan tehtävä on puolestaan huolehdittava liikunnan ja urheilun edellytyksistä. Liikunnassakin tulee tavoitella ihmisten tasa-arvoa.

 

takaisin aihelistaan >