Vesa Puuronen
Jotain minusta
Julkaisut
Curriculum vitae
Nettirikoksen uhrina
Tutkimus
Politiikka
Poliittinen toimintani
Kommentteja valtakunnan
poliiikasta
Kommentteja maailman-
politiikasta
Blogi

Pardian vaalipaneelissa 24.2.

Eilen oli Hotelli Vaakunassa Rovaniemellä ammattiliitto Pardian (noin 60 000 jäsentä, lähinnä valtion työntekijöitä) vaalipaneeli. Paikalla oli kolmisenkymmentä ay-aktiivia mukaan lukien Pardian puheenjohtaja Niko Simola. Ehdokkaita oli lisäkseni mukana kolme: Liisa Mariapori (PS), Liisa Ansala (Keskusta) ja Johanna Ojala-Nieminen (SDP). Ensimmäinen kysymys, joka koski julkisen talouden tasapainottamista toi jo esille keskeisen eron, mikä käsittääkseni on Vasemmistoliiton linjan ja muiden puolueiden välillä. Kaikkien muiden puolueiden edustajat pitivät keskeisenä tasapainottamiskeinona säästämistä. Leikkauslistoja ei kukaan esitellyt mutta jos aikomuksena on säästää merkittävästi, se tarkoittaa tietysti leikkauksia, mikä johtaa palvelujen heikkenemiseen ja henkilöstövähennyksiin.

Mariapori esitti keinoksi talouden tasapainottamiseen eroa EU:sta ja jäsenmaksujen käyttämistä valtiontalouden kuntoon saattamiseen. Itse esitin veropohjan laajentamista, hillittyä velkaantumista ja valtion yritystoiminnan lisäämistä. Esitin myös, että on tehtävä valinta sellaisen ajattelutavan välillä, jossa valtio (julkinen sektori) nähdään ongelmaksi ja sitä yritetään pienentää ja sellaisen ajattelutavan välillä, jossa julkinen sektori nähdään markkinatalouden aiheuttamien ongelmien ratkaisijana, työllistäjänä ja yhteiskunnallisen tasa-arvon takaajana.

Suomen velkaantumisesta kannettiin huolta mikä on tietysti aivan oikein mutta on muistettava että Suomi ei ole kansainvälisesti katsottuna erityisen velkaantunut maa, Suomi saa Saksan jälkeen edullisinta lainaa markkinoilta (viimeksi lainattiin miljardi miinus 0.017 prosentin korolla. Eli lainaa saatiin ilman että lainanantajakaan olisi edes toivonut saavansa rahojaan kokonaan takaisin). Valtion ei voi lopettaa lainanottoa mutta lainankäyttö tulee harkita tarkoin.

Paikalla oli myös poliisin ammattiliiton edustajia, jotka kysyivät poliisin määrärahoista. Vastasin, että turvallisuus taataan parhaiden hyvinvointia lisäämällä mutta poliisin pitää olla järjellisen matkan päässä kaikkialla Lapissakin.

Kysymykseen NATO:oon liittymisestä, ei ollut vaikea vastata ei, samoin vastasivat kaikki muutkin. Kysyttiin SOTE-uudistuksesta ja rahoituksen monikanavaisuudesta, johon vastasin, että terveydenhoidossa monikanavaisuudesta tulee luopua. Yksityistä terveydenhuoltoa ei tule tukea verovaroin. Kysyttiin myös työelämän uudistamisesta, jossa yhteydessä toin esille omia kokemuksiani työelämästä ja esitin, että työssä jaksamisen kannalta tärkeitä asioita ovat työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ja palkkausjärjestelmän läpinäkyvyys (mitä se ei nyt ole yliopistoilla) työpaikoilla.

akaisin aihelistaan >