Presidentti Niinistö osamisalueensa ulkopuolella

Presidentti Sauli Niinistö astui puheessaan valtiopäivien avajaisissa 3.2. selvästi osaamisalueensa ulkopuolelle.

Maahanmuuttopolitiikasta on keskusteltu Suomesssa enemmän tai vähemmän intensiivisesti noin 10 vuoden ajan. Viime aikoina keskustelu on kiihtynyt ja on muodostunut kaksi tai kolme pääasiallista diskurssia, joista yhtä tuottaa ja ylläpitää perussuomalaisten oikeistopopulistinen maahanmuuttokriittinen siipi. Tämä on syntynyt pitkälti Jussi Halla-ahon työn tuloksena, ja suhtautuu maahanmuuttajiin, erityisesti turvapaikanhakijoihin ja islaminuskoisiin kielteisesti tai suorastaan vihamielisesti.Toinen on erilaisten ihmisoikeusjärjestöjen, maahanmuuttoa, monikulttuurisuutta, etnisiä suhteita ja ryhmiä, rotuja ja rasismia tutkivien ihmisten, ja ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa arvossapitävien ihmisten tuottama maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin lähtökohtaisesti myönteisesti suhtautuva diskurssi. Nämä diskurssit eivät ole sisäisesti yhtenäisiä tai ristiriidattomia mutta ne eroavat kuitenkin monilta peruslähtökohdiltaan toisistaan selvästi. Kolmantena diskurssina on sitten kaikki muu keskustelu, joka on hajanaista ja sisäisesti ristiriitaista ja jota tuottavat ihmiset, jotka muodostavat käsityksensä hyvin erilaisista lähteistä, eivätkä ole välttämättä edes erityisen kiinnostuneita maahanmuutosta, maahanmuuttopolitiikasta tai maahanmuuttajista.

Tähän diskurssiiviseen kenttään, jossa tietyille käsitteille ja ajatuksille on muodostunut vakiintuneita merkityksiä ja merkitysten välille rajalinjoja, presidentti Niinistö tuli puheineen kuin norsu posliinikauppaan. Hän ei ollut riittävästi perehtynyt asiasta käytyyn keskusteluun eikä käytettyihin käsitteisiin ja siksi häntä on aiheesta arvostelu, mitä hän taas on loukkaantuneen oloisesti kommentoinut pilkun paikan etsimisenä tms. Presidenttikään ei voi astua yhteiskunnassa käytettävän kielen ulkopuolelle eikä keksiä sanoille uusia, muista puhujista tai diskursseista riippumattomia merkityksiä. Tätä Niinistö ei ilmeisestikään ole ymmärtänyt.

Niinistö tuki puheessaan monia oikeistopopulististen maahanmuuttokriitikoiden väitteitä ja lähtökohtia. Päinvastoin kuin Niinistö toivoi, hänen puheensa hankaloittaa maahanmuuttopolitiikkaan liittyvien ongelmien ratkaisua. Puhe ei nähdäkseni myöskään helpota maahanmuuttajien kotoutumista vaan pikemminkin rohkaisee maahanmuuttajiin vihamielisesti suhtautuvia ihmisiä ja tuottaa lisää ongelmia.

Vesa Puuronen

Professori, Oulun yliopisto