Vesa Puuronen
Jotain minusta
Julkaisut
Curriculum vitae
Nettirikoksen uhrina
Tutkimus
Politiikka
Poliittinen toimintani
Kommentteja valtakunnan
poliiikasta
Kommentteja maailman-
politiikasta
Blogi

Talvivaarasta Sokliin

Luonnonsuojeluliitto moitti 26.2. 2015 julkaisemassaan tiedotteessa kokoomuslaista kauppa- ja teollisuusministeri Jan Vapaavuorta lainvastaisen suosituksen antamisesta Talvivaaran vesiasiassa. Samalla Luonnonsuojeluliitto osoitti myös, että Talvivaarasta on laskettu jo lukuisia kertoja vettä lainvastaisesti ympäröiviin vesistöihin. Talvivaara on osoitus siitä, kuinka teknologiauskoiset ihmiset kuvittelevat hallitsevansa luontoa ja tekevät hirvittäviä erehdyksiä. Oulussa saakka pelätään juomavesien tärveltymistä, jos Talvivaara saa luvan laskea jätevetensä ja sen mukana valtavat määrät sulfaattia Nuasjärveen, josta on yhteys Oulujokeen, josta Oulun juomavettä otetaan. Talvivaara on varoitus, se on osoittanut, että lupaviranomaisten asiantuntemus ei ole riittävällä tasolla eivätkä myöskään luvittamiseen liittyvät säännöstöt.

Soklin kaivoshanke Kemijoen yläjuoksulla on samalla tavalla ympäristölle vaarallinen hanke. Kaivoksen päätuote olisi lannoitteissa käytettävä fosfaatti, joka on kuitenkin Soklissa kiviaineksissa, joissa on huomattavia määriä uraania ja muita radioaktiivisia aineita. Sokli olisi, mikäli se avataan. myös uraanikaivos. Soklin avaaminen on suuri riski luonnolle, erityisesti vesistöille, minkä lisäksi se tuhoaa paikalliset kestävät elinkeinot, kuten porotalouden. Tämän vuoksi Soklin kaivosta ei tulisi avata.

"Luonnonsuojeluliiton tiedote: SLL: Ministerin ehdotus Talvivaaran jätevesistä on lainvastainen

Tiedote. Julkaistu: 26.02.2015 klo 15:02

Suomen luonnonsuojeluliitto

Luonnonsuojeluliitto kyseenalaistaa ministeri Vapaavuoren puheet Talvivaaran jätevesien juoksutuksesta. Ympäristövahinkojen ehkäisy on laitettava etusijalle, vaikka se tarkoittaisi kaivoksen hallittua alasajoa.

Talvivaaran kaivosalueella on noin 9,4 miljoonaa kuutiota ylimääräisiä vesiä. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori kertoi 25.2. valtioneuvoston infotilaisuudessa, että Talvivaara tarvitsee joko luvan purkuputkelle Nuasjärveen tai mahdollisuuden jätevesiensä lisäjuoksutuksiin poikkeusluvalla. Vapaavuoren mukaan ympäristöluvan vastaisten jätevesien juoksutuksia voitaisiin tässä tapauksessa perustella ympäristönsuojelulain § 123 nojalla.

"Ministerin ehdotus jätevesien juoksuttamisesta ympäristönsuojelulain nojalla on lainvastainen. Talvivaaran laittomuuksille olisi nyt laitettava piste", sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Otto Bruun.

Talvivaara on vuosien 2012-2014 aikana perustellut poikkeuspykälällä ympäristöluvan vastaisia juoksutuksiaan yli kymmenen kertaa. Vaasan hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus ovat todenneet, että ympäristönsuojelulain tarkoittama ennakoimaton syy ei ole Talvivaaran vesiongelmien takana, eikä niillä siis voi perustella jätevesien juoksutusta. Vuonna 2014 hyväksytty uusi ympäristönsuojelulaki tiukensi mahdollisuuksia poikkeuspykälän soveltamiseen entisestään.

Kainuun ELY-keskuksen, ympäristöministeriön ja ministeri Vapaavuoren tulisi tietää, että ympäristönsuojelulain tarkoittamaa ennakoimatonta syytä ei Talvivaaran jätevesiin voi soveltaa. Talvivaaran vesiongelmat ovat olleet ennakoitavissa. Kainuun ELY-keskus ei voi enää sallia jätevesien juoksuttamista.

Suomen Luonnonsuojeluliitto vaatii, että jätevesien ongelmat ratkaistaan ympäristöä kunnioittaen. Talvivaaran tilannetta pahentaa se, että kaivosalueen vedenpuhdistustekniikkaa ei ole huollettu eikä käytetty täysimääräisesti.

Yhtiön hakema lupa purkaa putken kautta jätevesiään Nuasjärveen on Luonnonsuojeluliiton mukaan erittäin ongelmallinen. Putkesta olisi tullut tehdä ympäristövaikutusten arvio. Putken kuulutukseen toimitettiin yli 500 muistutusta, jossa monet kansalaiset ja ryhmät vaativat ympäristövaikutusten arviota.

"Juoksutuksia perustellaan sillä, että Talvivaara muuttuu ostajille houkuttelevammaksi. Talvivaaran avolouhos halutaan pitää kuivana, jotta kaivos löytäisi ostajan. Ylimääräiset jätevedet aiheuttaisivat kuitenkin vähemmän haittaa avolouhoksessa kuin lähialueen vesistöissä", toteaa Otto Bruun.

Kataisen ja Stubbin hallitusten ministerit ovat toistuvasti ilmoittaneet sijoittavansa lisää rahaa Talvivaaraan, jotta ympäristöstä voitaisiin huolehtia. Tosiasiassa on priorisoitu kaivoksen pitämistä tuotanto- ja myyntikelpoisena. Vesikriisin ratkaisu purkuputkella tai poikkeustilajuoksutuksilla on tämän ongelman seuraus. Vesien varastointiratkaisuja kaivospiirissä ja jätevesien tehokkaampaa puhdistamista täytyy nyt priorisoida.

"Valtioneuvoston ja Kainuun ELY-keskuksen tulee vihdoin asettaa Talvivaarassa ympäristöasiat etusijalle ja lopettaa ympäristöluvan vastaiset juoksutukset. Myynninedistämisen sijaan tulee nyt varmistaa ympäristövahinkojen ehkäisy, vaikka se tarkoittaisi kaivoksen hallittua alasajoa", sanoo Otto Bruun.

Lisätiedot:

Otto Bruun, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, +358 50 345 4411, otto.bruun@sll.fi

takaisin aihelistaan >