Vesa Puuronen
Jotain minusta
Julkaisut
Curriculum vitae
 
Tutkimus
Politiikka
Poliittinen toimintani
Kommentteja valtakunnan
poliiikasta
Kommentteja maailman-
politiikasta
Blogi

takaisin aihelistaan >

Halla-ahon ”taivaallinen totuus”

Kansanedustaja Jussi Halla-aho (ps) sai 8.6. 2012 Korkeimmassa oikeudessa tuomion uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Korkeimman oikeuden mukaan ”Halla-ahon islaminuskoa koskevat väitteet olivat sisällöltään ja ilmaisutavaltaan herjaavia ja häpäiseviä”. Korkein oikeus katsoi Halla-ahon somaleja koskevien luonnehdintojen ”olevan somaleita kansanryhmänä panetteleva ja solvaava”. Hänen lausuntonsa ovat ”omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja mahdollisesti jopa vihaa niiden kohteena olevaa kansanryhmää kohtaan. Niin sanottujen vihapuheiden kaltaisina lausumina ne eivät nauttineet sananvapauden suojaa.” Kiihottaminen kansanryhmää vastaan tarkoittaa tässä tapauksessa rasismia eli Korkein oikeus totesi, että Halla-aho on rasisti.

Korkein oikeus määräsi Halla-ahon poistamaan blogistaan tuomion aiheuttaneet kohdat, minkä hän on tehnytkin. Hän on kuitenkin julkaissut samat lausunnot toisessa blogissaan, joka on edelleenkin luettavissa hänen sivuillaan. Halla-aho lienee tällä tavoin menetellessään syyllistynyt rikollisen toimintansa jatkamiseen. Lisäksi Halla-aho on todennut (tiedote 11.6. 2012) pitävänsä Korkeimman oikeuden tuomioita vääränä ja epäoikeudenmukaisena, muutaman ihmisen henkilökohtaisena tulkintana eikä taivaallisena totuutena. Oikeuden tuomiot ovat aina tulkintoja hyväksytyistä laeista. Lakeihin tiivistyvät kussakin yhteiskunnassa vallitsevat arvot. Halla-aho on kirjoituksillaan loukannut suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevia arvoja. Samalla tavalla varas loukkaa yhteiskunnan arvoja, vaikka voikin perustella tekonsa 1800-luvulla eläneen filosofi Proudhonin ajatuksella, että ”omaisuus on varkautta.”

Halla-ahon blogikirjoituksia lukeneelle hänen saamansa tuomio ei ole yllätys. Hän lietsoo useissa kirjoituksissaan vihaa erityisesti somaleja kohtaan. Halla-ahon tuomio on osoitus siitä, että oikeuslaitos Suomessa puolustaa ihmisten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä, jotka on kirjattu myös maamme lainsäädäntöön. Teoillaan Halla-aho on osoittanut halveksivansa näitä arvoja. Nähtäväksi jää haluaako Timo Soini ääniä kalastellessaan edelleenkin pitää puolueessaan rasistin.