Vesa Puuronen
Jotain minusta
Julkaisut
Curriculum vitae
 
Tutkimus
Politiikka
Poliittinen toimintani
Kommentteja valtakunnan
poliiikasta
Kommentteja maailman-
politiikasta
Blogi

takaisin aihelistaan >

Monikulttuurisuus ja kunniamurhat
15.11.2008

Omar Bahaaldin syytti Helsingin Sanomien yleisönosastossa (15.11. 2008) monikulttuurisuusideologiaa siitä, että Euroopassa tapahtuu kunniamurhia. Hänen kannanottonsa ei ota huomioon monikulttuurisuusajattelun ja –politiikan kaikkia tulkintoja.

Monikulttuurisuudesta on olemassa kaksi pääversiota, joista ensimmäistä voi kutsua säilyttäväksi (tai konservatiiviseksi) monikulttuurisuudeksi. Säilyttävän monikulttuurisuuden lähtökohta, on se, että jokaisen kulttuurin tulee sallia noudattaa omia tapojaan, kuten Bahaaldin toteaa. Tämä monikulttuurisuuden versio voi johtaa onnettomiin seurauksiin kuten kunniamurhiin ja pahoinpitelyihin.

Säilyttävä monikulttuurisuus ei kuitenkaan ole monikulttuurisuuden ainoa eikä nykyään myöskään hallitseva tulkinta. Hallitseva tulkintaa on kansainvälisessä keskustelussa kutsuttu liberaaliksi monikulttuurisuudeksi. Suomen kielellä sen sisällön tavoittaa käsite kehittävä monikulttuurisuus. Kehittävän monikulttuurisuuden lähtökohta on se, että ryhmäoikeudet, eli kulttuurisen ryhmän oikeus säilyttää ja noudattaa tapojansa ei voi ylittää yksilön ihmisoikeuksia. Tämä monikulttuurisuuden versio siis, päinvastoin kuin Bahaaldin väittää, tunnustaa niin teoriassa kuin käytännössäkin ihmisen perusoikeudet. Kehittävän monikulttuurisuuden tulkinnan puitteissa kunniamurhat, väkivalta ja muut ihmisoikeuksien rikkomukset ovat rikoksia ja vastoin monikulttuurisuuden periaatteita.

Suomessa ei ole käyty perusteellista keskustelua monikulttuurisuuden eri tulkinnoista. Tämä keskustelu on käynnistymässä. Keskustelun tuloksena saadaan toivottavasti aikaan sellainen tulkinta monikulttuurisuudesta, joka turvaa sekä kulttuurien kehityksen että ihmisoikeudet politiikan, lainsäädännön ja arkielämän käytäntöjen tasolla.

Vesa Puuronen
Erikoistutkija, Kuopion yliopisto
Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen
(ETMU) hallituksen jäsen