Vesa Puuronen
Jotain minusta
Julkaisut
Curriculum vitae
Nettirikoksen uhrina
Tutkimus
Politiikka
Poliittinen toimintani
Kommentteja valtakunnan
poliiikasta
Kommentteja maailman-
politiikasta
Blogi

 

8.2. 2015 HYVINVOINTIVALTIO ON PELASTETTAVA

Eduskuntavaaleissa 19.4. 2015 ratkaistaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ytimen, hyvinvointivaltion, kohtalo. Hyvinvointivaltion eli julkisen sektorin toimesta tuotetaan valtaosa ihmisten tarvitsemista tärkeistä palveluista: terveydenhoito, sosiaalihuollon palvelut ja koulutuspalvelut.

Suurimmat oikeistopuolueet (kokoomus ja keskusta) esittävät, että julkisia menoja ja henkilöstöä täytyy vähentää. Lisäksi kokooomus on esittänyt, että veroja tulisi alentaa ja keskusta että veroastetta ei tule nostaa. Oikeistopuolueiden esitykset johtavat palveluiden leikkaamiseen, lisäksi ne johtavat tuloerojen kasvuun, köyhyyden ja työttömyyden lisääntymiseen. Perussuomalaisilla taas ei ole mitään johdonmukaista talous- tai sosiaalipoliittista linjaa vaan heidän ohjelmansa on koottu sekalaisista tavoitteista, joilla pyritään lähinnä populistisesti kosiskelemaan äänestäjiä.

Vasemmistolainen lähtökohta poliittiseen päätöksentekoon on arvioida aina päätösten sosiaalisia vaikutuksia. Muutamia kymmeniä vuosia sitten tällaista kutsuttiin luokkakantaiseksi politiikaksi, tarkoituksena oli ensisijassa työtätekevän väestön etujen ajaminen. Nykypäivänä vasemmistolainen politiikka tarkoittaa työväestön etujen ajamisen ohella muiden pienituloisten ja vähävaraisten ihmisten (työttömien, pätkätyöläisten, opiskelijoiden ja eläkeläisten) etujen ajamista. Vasemmistolainen, sosiaalisesti vastuullinen vaihtoehto lähtee siitä, että hyvinvointipalveluita ei tule leikata vaan kehittää.

Verotus on hyvinvointivaltion perusta. Hyvinvointipalvelut voidaan turvata ensisijaisesti verotusta kehittämällä. Verotuksen kautta toteutetaan hyvinvointivaltion tulonjakotehtävä eli otetaan suurituloisilta ja varakkailta ja annetaan pienituloisille ja vähävaraisille.

Hyvinvointipalvelut eivät ole mahdollisia ilman progressiivista verotusta. Verotuksen kehittämiseksi eli valtion ja kuntien verotulojen lisäämiseksi on: 1) palautettava varallisuusvero 2) tiukennettava suurten perintöjen verotusta 3) siirrytttävä pääomatulojen progressiiviseen verotuksessa ja 4) tukittava lainsäädännön veronkiertomahdollisuudet.

Ääni kokoomukselle, keskustalle tai perussuomalaisille tuhoaa hyvinvointivaltiota. Äänestämättä jättäminen ei ole tässä tilanteessa enää protesti vaan se on tukea hyvinvointivaltion tuhoajille.

 

takaisin aihelistaan >