Vesa Puuronen
Jotain minusta
Julkaisut
Curriculum vitae
 
Tutkimus
Politiikka
Poliittinen toimintani
Kommentteja valtakunnan
poliiikasta
Kommentteja maailman-
politiikasta
Blogi

Curriculum vitae
YT, dosentti PUURONEN, Vesa Pekka Aatos

Syntymäpaikka ja -aika: 4. 2. 1957, Rovaniemi
Nykyinen tehtävä: Professori, Oulun Yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulu, Dosentti, Itä-Suomen yliopisto

Kielitaito, äidinkieli Suomi

Muut kielet Puhe Lukeminen Kirjoittaminen
Englanti erinomainen erinomainen hyvä
Ruotsi hyvä erinomainen hyvä
Ranska tyydyttävä hyvä tyydyttävä
Saksa tyydyttävä hyvä tyydyttävä
Espanja tyydyttävä hyvä heikko
Venäjä heikko tyydyttävä heikko

Yliopistotutkinnot

FK sosiologia 1986, KL (kasvatustieteiden lisensiaatti) 1989, YT (yhteiskuntatieteiden tohtori) 1995 Joensuun Yliopistossa.

Työura

1.5. - 31.7. 1984 Suunnittelija, Kasvatustieteiden tiedekunta, sosiologian laitos, Joensuun yliopisto.
1.9. 1984 – 30.11.1989 Tutkija, Sosiologian laitos ja Karjalan tutkimuslaitos, Joensuun yliopisto.
1.12. 1989 - 6.6. 1991 Apulaisasiantuntija. International Institute for Educational Plan-ning/UNESCO, Pariisi.
1.8. 1991 - 31.12. 1994 Yliassistentti ja assistentti, S-osi-o-l-ogian laitos. Joensuun yliopisto.
1.1. 1995 - 31.12. 1997 Tutkija. Karjalan tutkimuslaitos, Joensuun yliopisto.
17.2. 1998 - 31.7. 1998 Erikoistutkija, Karjalan tutkimuslaitos, Joensuun yliopisto
1.8.1998 - 30.11. 1999 Vanhempi tutkija, Suomen Akademia.
1.12. 1999-31.1. 2004 Ohjelmajohtaja Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa (SYREENI) tutkimusohjelma. Suomen Akatemia/Joensuun Yliopisto.
1.2 2004 – 31.7. 2005 Professori, Yhteiskuntatutkimuksen laitos. Lapin Yliopisto.
1.8. 2005 – 31.7. 2006 Erikoistutkija, Karjalan tutkimuslaitos, Joensuun yliopisto
1.8.2006 – 28.2.2008 Lehtori, Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos, Kuopion yliopisto
1.3. 2008-31.12. 2010 Erikoistutkija, Kuopion yliopisto
1.1.2011-31.8. 2011 Lehtori, Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
1.9.2011-30.6. 2012 Tutkimusjohtaja, Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
1.7.-31.8.2012 Toimivapaalla, apuraha, Suomen tietokirjailijat
1.9.2012 - 31.5. 2013 Yliopistonlehtori, Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
1.6.-31.7.2013 Toimivapaalla, apuraha, Suomen tietokirjailijat
1.8.2013-28.2. 2015 Professori, Sosiologia, Oulun yliopisto
1.3.-31.5. 2015, tutkimusjohtaja. Itä-Suomen yliopisto
1.6. 2105 - 31.7.2018 Professori, Sosiologia, Oulun yliopisto

Tutkimusmäärärahat ja apurahat

1984-1989, 1991-1994 useita Opetusministeriön nuorisotutkimusapurahoja.
1998 – 2001 Määräraha tutkimusprojektiin "Joensuun Skinit – yhteisön tuote?" Suomen Akatemia.
1999 – 2004 Määräraha "Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa, SYREENI", tutkimusohjelman koordinaatioon. Suomen Akatemia/Joensuun yliopisto.
2002 Tietokirjailijoiden apuraha teoksen "Tappavat aatteet" kirjoittamiseen.
2004 – 2007 Määräraha tutkimusprojektiin "Erilaisuus Venäjällä – Hybridit identiteetit ja arkipäivän rasismi nuorten venäjänmaalaisten keskuudessa." Suomen Akatemia, Muuttuva Venäjä- tutkimusohjelma.
2008 Tietokirjailijoiden apuraha teoksen "Rasistinen Suomi " kirjoittamiseen.
2010 – 2015 Määräraha EU:n 7. puiteohjelmaan kuuluvaan (FP7) tutkimushankkeeseen MYPLACE
2011 Tietokirjailijoiden apuraha teoksen "Suomalaisen kasvatuksen vaiettu historia - koulukotiin sijoitettujen kokemuksia" kirjoittamiseen.

Toimitusneuvostojäsenyyksiä

1990-1993 Nuorisotutkimus-lehti
1998-1999 Idäntutkimus-lehti
2007- 2009 Finnish Journal of Etnicity and Migration

Tieteellisten seurojen jäsenyyksiä

The Westermarck Society:n jäsen vuodesta 1982. The Westermarck Society’n hallituksen jäsen 1991-1994, 2010- Valtiotieteellisen yhdistyksen jäsen vuodesta 1984. Nuorisotutkimusseuran jäsen vuodesta 1987. Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsen vuosina 1992-1999. Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran (ETMU) perustajajäsen. ETMU:n hallituksen jäsen vuosina 2003-2005, 2008-2009 . International Sociological Association, ISA ja sen tutkimuskomitean 34, Nuorisososiologia jäsen vuodesta 1988. ISA:n tutkimuskomitean 5 Rotu ja etnisyys jäsen vuodesta 1999. Euroopan sosiologiyhdistyksen (ESA) jäsen vuodesta 1992. ESA:n tutkimusverkoston Nuoriso ja sukupolvi (Youth and Generation) hallituksen jäsen vuosina 2005-2009.

Muita akateemisia tehtäviä

Kutsuttuna luennoijana ja tuntiopettajana mm. Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Lapin, Oulun ja Karjalan valtion pedagogisessa yliopistoissa, Slovakian tiedeakatemiassa, Debrecenin yliopistossa (Unkari), Kazanin yliopistossa (Tatarstan, Venäjä), Tarton yliopistossa (Eesti) ja Joen-suun, Imatran, Lappeenrannan ja Kemi-Tornion ammattikorkeakouluissa sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun Joensuun yksikössä.

Arvioita tieteellisille lehdille tarjotuista artikkelikäsikirjoituksia: Journal of Youth Studies (Taylor and Francis Ltd), Young, Scandinavian Journal of Youth Studies, (Sage) Nuorisotutkimus, Naistutkimus, Kulttuurintutkimus, Journal of Sport Studies. Arvioita tutkimusmäärärahahakemuksista: Euroopan Unioni (TACIS), NorFa, Suomen Akatemia, Opetusministeriö, Viron tiedeakatemia, Nuorisotutkimusseura ja Nuorisotutkimusverkosto.

Karjalan kansainvälisen nuorisotutkimuskonferenssin järjestelytoimikunnan jäsen vuosina 1995 ja 2006 sekä puheenjohtajana 1997, 2000 ja 2003. Pohjoismaisen nuorisotutkimuskonferenssin ohjel-matoimikunnan ja järjestelytoimikunnan jäsen 2001. Itä-Euroopan tutkimuksen maailmankongressin suomalaisen järjestelytoimikunnan jäsen 2000, Euroopan urheilusosiologian kongressin (Jyväskylä 2006) järjestelytoimikunnan jäsen.

Kahdentoista väitöskirjan esitarkastaja, vastaväittäjä 4 kertaa, 2 dosenttilausuntoa ja kahden lisensiaatintyön tarkastaja. Lukuisten pro gradu –tutkielmien ohjaaja ja tarkastaja.

1995-1997 toimin monitieteisen, kansainvälisen tutkimusprojektin Nuoriso muuttuvassa Karjalassa (Youth in Changing Karelia) osaprojektin "Nuorten poliittinen kulttuuri ja arkielämä Karjalassa" johtajana. Tutkimus toteutettiin Karjalan tasavallassa Venäjällä ja Pohjois-Karjalassa. Projektia rahoitti Suomen Akatemia.

1998-2001 johdin Suomen Akatemian, Joensuun yliopiston ja Opetusministeriön rahoittamaa tutkimusprojektia "Joensuun skinheadit, yhteisön tuote?" Tutkimushankkeessa työskenteli 4 kokoaikaista tutkijaa ja tutkimusapulaisia.

1998-2002 johdin anti-rasistista interventioprojektia EXIT, jonka tavoitteena oli rasismin ja muuka-laispelon vähentäminen Joensuun nuorison keskuudessa. Projekti perustui yhteistyöhön kaupungin nuorisotoimen ja sosiaalitoimen sekä Joensuun poliisin ja kriminaalihuoltoyhdistyksen kanssa. Yhteistyöhön osallistui myös Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. EXIT-projektia rahoittivat OPM, Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.

1999-2004 toimin Suomen Akatemian tutkimusohjelman Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa (SYREENI) johtajana.

2004-2007 johdin tutkimusprojektia Erilaisuus Venäjällä – Hybridit identiteetit ja arkipäivän rasismi nuorten venäjänmaalaisten keskuudessa. Projektia rahoitti Suomen Akatemia ja se kuuluu Akatemian Muuttuva Venäjä – tutkimusohjelmaan. Projektissa työskenteli lisäkseni 2 suomalaista ja 9 venäläistä tutkijaa sekä tutkimusapulaisia.

2010-2015 johdin EU:n 7. puiteohjelmaan kuuluneen tutkimushankeen MYPLACE Suomen osahanketta. Hankkeen tuloksia esittelevä kirja Nuorten poliittinen osallistuminen ja oikeistopopulismi ilmestyy vuonna 2017.

2015-2018 osallistun Oulun ja Lapin yliopistojen yhteistutkimushankkeeseen Domestication of Indigenous Discourses? Processes of Constructing Political Subjets in Sápmi. Hankkeessa tutkin kunnallispolitiikkaa Lapin saamelaisalueen kunnissa.

14.1.2017 /vp.