Vesa Puuronen
Jotain minusta
Julkaisut
Curriculum vitae
 
Tutkimus
Politiikka
Poliittinen toimintani
Kommentteja valtakunnan
poliiikasta
Kommentteja maailman-
politiikasta
Blogi

Julkaisuja

 
Marjo Laitala - Vesa Puuronen: Yhteiskunnan tahra. Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset. Vastapaino. Tampere 2016. Vuoden tiedekirja 2016.
Rasistinen Suomi. Gaudeamus, Helsinki 2011.
Tappavat aatteet. Uusintajulkaisu 2011.
Nuorisotutkimus. Vastapaino. Tampere 2006.
Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tienhaarassa. Joensuun yliopisto. Joensuu 2005.
Toimituksia
Vesa Puuronen - Kari Saari (toim.) Nuorten poliittinen osallistuminen ja oikeistopopulismi. Nuoristotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaistaan 2017.
Elämää Yläkemijoen kylissä. Yläkemjoen kylien historia 1. Yläkemijoen kylät ry. Rovaniemi, 2015.

Puuronen, Vesa - Soilevuo-Grönneröd, Jarna and Herranen, Jatta (eds).
Youth - Similarities, Differences, Inequalities. University of Joensuu, Karelian Institute. Joensuu 2005.

Puuronen, Vesa - Häkkinen, Antti - Pylkkänen, Anu - Sandlund, Tom - Toivanen, Reetta (eds.). New Challenges for the Welfare Society. University of Joensuu, Karelian Institute. Publications 142. Joensuu 2004.
Puuronen, Vesa (toim.). Valkoisen vallan lähettiläät. Rasismin arki ja arjen rasismi. Vastapaino. Tampere 2001.
Artikkeleita

Wolnik, Kevin - Brita -Tholen, Jochen - Yndigegn, Carsten - Levinsen, Klaus - Kari, Saari & Puuronen, Vesa (2017). The long shadows of the difficult past? How young people in Denmark, Finland and Germany remember WWII. Journal of Youth Studies. Volume 20, Issue 2, p. 162-179. Julkaistu online 18.7. 2016. http://dx.doi.org/10.1080/13676261.2016.1206866

Saamelaiset, koulu ja rasismi. Teoksessa Keskitalo, Pigga - Lehtola, Veli-Pekka - Paksuniemi, Merja (toim.) Saamelaisen kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa. Sirrtolaisinstituutti, tutkimuksia A 50. Turku 2014.

Me ja muut - rasimsin olemuksesta. Duodecim, Lääketieteellinen aikakuskirja, vol 129. 23/2013.
Huomioita saamelaisiin kohdistuvasta rasismista. Teoksessa Veli-Pekka Lehtola, Ulla Piela ja Hanna Snellman (toim.) Saamenmaa. Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Kalevalaseuran vosikirja 91. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki 2012.
Viholliskuvat Hitlerin, Stalinin ja Halla-ahon teksteissä, Teoksessa Holm, Ruuruk, Perkiö, Johanna, Tuominen Laura (toim.). Toiset. Peruste 2/2011. Vasemmistofoorumi. Helsinki. Vasemmistofoorumi, Helsinki 2011.
Sámit ja sápmelasvuohta Roavvenjárgga guovllus. Teoksessa Pappien harrastuksesta moderniksi kirjastoksi. Rovaniemen kaupunginkirjasto 150 vuotta. Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto. Rovaniemi 2010. S. 191-202.
Saamelaiset ja saamelaisuus Rovaniemen seudulla. Teoksessa Pappien harrastuksesta moderniksi kirjastoksi. Rovaniemen kaupunginkirjasto 150 vuotta. Rovaniemen kapunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto. Rovaniemi 2010. S. 175-187.
Ethnic Jokes in Russia – A Form of Everyday Racism? Teoksessa Kangaspuro. Markku, Nikula, Jouko & Stodolsky Igor. Perestroika. Process and Consequences. SKS, Finnish Literature Society. Helsinki 2010. S. 247-261.
Социология молодежи в Финландии [Sotsiologiia molodezhi v Finlandii]. In Julia Zubok - Vladimir Chuprov (eds.). Социология молодежи. Энциклопеческии словар. [Sotsiologiia molodezhi. Éntsiklopedicheskiĭ slovar.] Rossiiskaja akademija nauk. Izdatel'stbo Academia. Moskva 2008. S. 473-475.
Puuronen, Vesa - Safin, Rustem - Salagajev, Alexander - Sotkasiira, Tiina - Turijanski, Ilja Venäläisten nuorten rasismi. Idäntututkimus 4/2007. S. 3-13.
Проявление раcизма в повседной жизни молодежи России. Teoksessa Толерантность: искусство жить вместе. Издательство ПетрГУ. Петрозаводск. (Projavlenie rasizma v povsednoi shsizni molodeshsi Rossii). Teoksessa Tolerantnost: iskusstvo shsit vmeste. Petrozavodsk 2007. Izdateljsvo PetrGU S. 51- 64.
Etnografinen tutkimus. Teoksessa Viinamäki, Leena – Saari, Erkki, toim. Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 2007. S. 101-120.
Näkökulmia etnisten suhteiden tutkimukseen Suomessa. Teoksessa Martikainen, Tuomas (toim.), 2006. Ylirajainen kulttuuri. Etnisyys Suomessa 2000-luvulla. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki. S. 42-54.
Suomalaisen sosiologian paradigmoja 1960-luvulta nykypäivään. Sosiologia 1/2005. S. 50-62.
Arkipäivän rasismi Suomessa. Teoksessa Raisa Simola - Kaija Heikkinen (toim.). Monenkirjava rasismi. Joensuu University Press. Joensuu 2003. S. 193-210.
Nuorten ryhmätoiminta Suomessa 2. maailmansodan jälkeen. Teoksessa Sinikka Aapola - Mervi Kaarninen (toim.): Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuorison historia. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki 2003. S. 373-395.
Päivitetty 14.1. 2017/vp.