Vesa Puuronen
Jotain minusta
Julkaisut
Curriculum vitae
Nettirikoksen uhrina
Tutkimus
Politiikka
Poliittinen toimintani
Kommentteja valtakunnan
poliiikasta
Kommentteja maailman-
politiikasta
Blogi

takaisin aihelistaan >

Miksi kokoomuksen kannatus nousee?
21.12.2008

Kokoomuslainen pyörremyrsky. Johtajan kuvakin hämärtyy ja sanoma on hävinnyt.

Helsingin Sanomien (HS 21.12. 2008) Suomen Gallupilla teettämän tutkimuksen mukaan Kokoomuksen kannatus on kasvanut selvästi suuremmaksi kuin SDP:n ja Keskustan. Kokoomusta kannattaa joulukuussa 2008 24.1 prosenttia, SDP:tä 21.2. % ja Keskustaa 20.4. % vastaajista. Kolmen suuren jälkeen tulevat Vihreät (9.5), Vasemmistoliitto (8.3) ja Perussuomalaiset (6.1).

Kokoomuksen kannatuksen kasvua voi yrittää selittää poliittista kannatusta koskevien teorioiden valossa esimerkiksi seuraavasti.

Lähtien siitä, että ihmiset kannattavat kokoomusta, koska puolueen politiikka vastaa heidän etujaan. Voidaan löytää ainakin kolme ryhmää, jotka ovat voittaneet tulonjakokamppailussa kokoomuslaisen politiikan ansiosta.

a) suurten palkkatulojen ja pääomatulojen saajat, suurten omaisuuksien omistajat. Näiden ryhmien osuus kansantulosta on kasvanut vuodesta 1994 vuodesta lähtien, jolloin tuloeroja kasvattava veroratkaisu tehtiin. Myöhemmin kokoomuslaiset ja myös sosialidemokraattiset valtionvarainministerit ovat jatkaneet tämän ryhmän tulojen kasvua suosivaa politiikkaa. Oikeistolaisen ideologian mukaan tuloerot ovat toivottavia, koska ne tarjoavat rikastumisen mahdollisuuden, minkä oletetaan olevan ihmisen toiminnan tärkein kiihoke.

b) osa eläkeläisistä. Kataisen aikana kansaneläkkeitä on korotettu 20 E, demarivaltionvarainministerin aikana vähemmän. Työeläkkeitä tämä, sinänsä riittämätön korotus ei koske. Osa eläkeläisistä on tietysti myös vanhastaan oikeiston kannattajia ja kuuluu myös ensimmäisenä mainittuun edunsaaja ryhmään.

c) suuri osa palkansaajista, joiden ostovoima on kasvanut ja kasvaa ensi vuonnakin veronalennusten ansiosta. Veronalennuksia tosin ovat kannattaneet lähes kaikki puolueet.

Toiseksi Kokoomuksen kannatuksen kasvua voi selittää sillä, että oikeistolaisella ideologialla, joka saa mitä moninaisempia muotoja, on lähes ehdoton hegemonia suomalaisessa julkisuudessa. Suurin osa lehdistöstä, osittain YLE, viihdeteollisuus, elokuvat, mainokset jne. kannustavat ihmisiä porvarilliseen elämäntapaan. Tunnuslauseena on: kuluta, jos haluat olla olemassa ja ihminen. Kulutuskeskeistä, taloudelliseen kasvuun perustuvaa elämäntapaa ja yhteiskuntapolitiikkaa kannattaa myös suuri osa ammattiyhdistysliikkeestä ja poliittisesta työväenliikkeestä. Yhteiskunta on ideologisesti läpiporvarillistunut.

Kolmanneksi suosion kasvua voi selittää kokoomuksen mainioilla johtajilla, jotka ovat nuoria, älykkäitä, miellyttävän oloisia ihmisiä. Kokoomusjohtajat vaikuttavat olevan aidosti huolissaan myös yhteiskunnan huono-osaisista, joiden määrän kasvu on suurelta osin tulosta kokoomuksen, ja muiden puolueiden (mukaan lukien SDP:n ja Vasemmistoliiton) oikeistolaisesta politiikasta.

Neljänneksi kannatuksen kasvun syynä on se, että ei yhteiskunnassa ei ole tällä hetkellä vastavoimaa, joka kykenisi haastamaan (ja haluaisi haastaa) kokoomuksen kaikilla tasoilla: ideologisesti, poliittisesti ja talousteoreettisesti. Kaikki suurimmat puolueet ovat omaksuneet keskeiset porvarillisen aatemaailman ideat, porvarillisen ihmiskuvan ja maailmankatsomuksen, jolloin todellisia vaihtoehtoja ei ole olemassa tai ne on marginalisoituneet. Vastavoimaa nykyiselle vallalle ei rakenneta hetkessä. Vastavoima voi alkaa niistä verkostoista, joita versoo esimerkiksi Internetissä.

Vesa Puuronen